Texten uppdaterades 2020-12-01 klockan 16:24


Avtalet följer industrins normerande märke på 5,4 procent på 29 månader. Sista året är uppsägningsbart. Löneökningarna fördelas i två perioder.

Linda-Li Käld vid ett bord

Lackbranschen

Lackerarna säger tydligt nej till nattarbete

Avtal 2020

– På Måleriavtalet räknar vi löneökningen på procenten på genomsnittslönen vilket innebär att löneökningen från idag är 1000 kronor för alla. Och i andra perioden 783kronor, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson.

– Våra medlemmar träffas inte av låglönesatsningen eftersom de tjänar mer, men de som tjänar lägst på vårat avtal får ändå samma löneökning.

Rostskyddsmålarnas lägstalön höjs extra så den kommer i samma nivå som järnmålarna.

Målarna har också fått igenom en höjning av reseersättningen med 2 kronor. De 18:50 som betalas idag är skattebefriade men det som betalas utöver det är skattepliktiga.

– Den skattefria delen räcker inte till att hålla med bil och den här höjningen är ett första steg som vi ser det, säger Mikael Johansson.

Vi ser hur det missbrukas och används för lönedumpning. Arbetare som går på servicearbetaravtalet men utför vanligt måleriarbete.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Pensions- och försäkringsöverenskommelsen innebär att arbetstagare börjar samla in pengar till sin avtalspension tidigare (från dagens 25 år ned till 22 år).

En lackerare som arbetar i skyddskläder, med loggan för Avtal 2020 samt MAF:s och Målarnas loggor monterat över

Lackbranschen

Maktkamp om lackavtalet – här parternas avtalskrav

Avtal 2020

Avsättningar till pension ska göras varje månad istället för årsvis vilket innebär att målarna de månader de tjänar över ett visst belopp får inbetalningar på 30 procent.

Servicearbetaravtalet upphör, en fråga som Målarna drivit i flera avtalsrörelser. Avtalet kom till på 80-talet när det var högtryck i branschen, nya arbetsuppgifter skulle generera fler timmar till branschen. Enligt facket har arbetsgivarna snävat in det mer och mer mot vanligt måleri.

– Vi ser hur det missbrukas och används för lönedumpning. Arbetare som går på servicearbetaravtalet men utför vanligt måleriarbete, säger Mikael Johansson.

Målarnas facktidning har också skrivit om att lärlingar anställs felaktigt som servicearbetare.

Mikael Johansson poängterar att uppsägningen av avtalet inte betyder att facket har något emot servicemålarna, däremot var deras ursprungliga yrkande att det skulle införas anställningsstopp på servicearbetaravtalet och att det sedan skulle avvecklas succesivt.

En långsam avveckling hade inneburit att det funnits tid för servicearbetarna att vidareutbilda sig eller validera sig till målare. Men det sa Måleriföretagen nej till.

Som fackligt förtroendevald vill man alltid ha mer, men det känns skönt att vi tecknat avtal.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Måleriföretagen kallar Målarnas agerande ansvarslöst och beklagar att servicearbetaravtalet nu är uppsagt.

– Tyvärr leder Målarnas beslut att säga upp avtalet till att omkring 400 personer riskerar arbetslöshet, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.

LO-borgen i Stockholm, ett förstoringsglas monterat över som zoomar in på ordet Las. Ett porträtt av Mikael Johansson är monterat till höger.

Frågan om förändringar i Las

Mikael Johansson om IF Metall och Kommunal: ”Allvarligt”

Nyheter

Grundutbildningen för skyddsombud och arbetsgivare förlängs och kommer även att omfatta arbetet mot sexuella trakasserier.

– Om vi ska jobba ordentligt med detta så är det viktigt att vi börjar med att ge skyddsombuden den kunskap de behöver, säger Mikael Johansson.

Målarnas ordförande tycker det under rådande omständigheter är ett godtagbart avtal.

– Som fackligt förtroendevald vill man alltid ha mer, men det känns skönt att vi tecknat avtal.

Arbetsgivarsidan har fått igenom förändringar som innebär att målarna inte har rätt till det som kallas betald ledighet om de säger upp sig. I andra fall gäller den som tidigare.

Under avtalsperioden ska parterna i en arbetsgrupp titta på hur månadslön skulle kunna fungera tillsammans med ackordslön.

I ännu en avtalsrörelse tvingades vi ladda det starkaste vapnet vi har där våra medlemmar står upp och säger vi tänker inte jobba under de villkor ni erbjuder.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

– Det är en stor fördel att månadslön på sikt nu kan bli en löneform även för målare. Det är den vanligaste löneformen på arbetsmarknaden och våra medlemsföretag har länge efterfrågat möjligheten att kunna erbjuda sina medarbetare den valmöjligheten, säger Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen.

En röd skylift med nedfälld kran

Målare klämdes nästan av skylift – händelsen utreds

Nyheter

Kollektivavtal reglerar inte bara lönen. Det arbetsgivare och fack förhandlar om är förändringar som handlar om din arbetsmiljö, hur lönen ska fördelas, pensionen med mera.

Facket vill göra förbättringar för sina medlemmar. Arbetsgivarens förslag ses ibland som försämringar av facket. Därför är vinsten för de anställda, när avtalet är klart, inte bara det facket fått igenom utan också vad de stoppat från att gå igenom.

Den här gången stoppade Målarna förändringar gällande arbetstiden, försämrad beräkning av arbetstidsförkortning, borttagande av betald ledighet för nyanställda och förändrad semesterlöneutbetalning. 

– I ännu en avtalsrörelse tvingades vi ladda det starkaste vapnet vi har där våra medlemmar står upp och säger vi tänker inte jobba under de villkor ni erbjuder. Jag är nöjd att vi nu tecknat avtal, avslutar Mikael Johansson.

Här nedan följer avtalspunkter som Målarna fick igenom, och punkter som arbetsgivarsidan ville få igenom men som facket stoppade.

Punkter som Målarna förhandlade fram:

 • 5,4 procent löneökningar på 29 månader, sista året uppsägningsbart
 • Garanti och tidlön ökar med minst 1000,50 kronor (5,75 kronor/timme) första  avtalsperioden och 783 kronor (4,50 kronor/timme) andra perioden. Ackord 1,9 procent och 1,7 procent.
 • Höjd reseersättning med 2 kronor per mil
 • Pensionsavsättningar: Månadsvis och från tidigare ålder (22 år istället för nuvarande 25 år)
 • Turbopension: De som tjänar över en viss nivå får 
  inbetalningar på 30% 
 • Permissionsreglerna ändras till att omfatta även far- och morföräldrar
 • Servicearbetaravtalet upphör
 • Rostskyddsmålarnas lägstalön höjs extra så den harmoniserar med
  järnmålarnas
 • Utökad grundutbildning för skyddsombud, innehållande en 
  särskild del mot sexuella trakasserier

Avtalet innehåller också:

 • Betald ledighet (5 dagar) förändras till att inte gälla den som själv sagt upp sig.
 • En arbetsgrupp där parterna i en arbetsgrupp titta på hur månadslön skulle kunna fungera tillsammans med ackordslön.

Punkter som Målarna stoppade:

 • Ändrade arbetstider
 • Försämrad beräkning för arbetstidsförkortning
 • Borttagande av betald ledighet för nyanställda
 • Försämrad semesterlöneutbetalning