Industriavtalet har satt märket för löneökningar även för andra branscher på arbetsmarknaden, så löneökningar på mer än 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal kan inte heller lackerarna vänta sig.

Linda-Li Käld vid ett bord

Lackbranschen

Lackerarna säger tydligt nej till nattarbete

Avtal 2020

I en del branscher, som inom Handels och Hotell- och restaurang, har parterna varit oense om vad den överenskommelsen innebär och konflikt har hotat.

Såväl Målareförbundet som Motorbranschens arbetsgivareförbund (MAF) som förhandlar om lackavtalet säger sig respektera det normerande märket.

Lackbranschen

“Vi menar att man måste kunna leva på sin lön”

Avtal 2020

Men kollektivavtal reglerar inte bara lönen. Arbetsgivare och fack förhandlar också om arbetsvillkor som till exempel arbetstider och arbetsmiljö.

Uttrycket ”moderna kollektivavtal” har används flitigt under flera år. Vad som kännetecknar ett modernt avtal varierar med vem som säger det.

Målareförbundet anser att moderna avtal ger arbetstagarna möjlighet till god löneutveckling, säker arbetsmiljö och inflytande över arbetets planering och utförande.

Målareförbundets avtalskrav lack:

 • 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
 • Anställningsskydd för kvinnor som är lediga med graviditetspenning eller sjukskrivna vid graviditetsbesvär.
 • Höjd ersättning för övertidsarbete och besked från arbetsgivaren om övertid tidigare
 • Höjt skifttillägg och förhandling en månad i förväg vid schemaändring
 • Utökad kompensationsledighet och att arbetstagaren bestämmer när den vill ta ut ledigheten.
 • Förbättrad avtalspension: Extra pensionsinsättning med 0,5 procent av lönesumman för alla åldrar, arbetstagare som har graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning omfattas av premiebefrielseförsäkring, redovisning på lönespecifikationen, avtalspension SAF-LO ska betalas in oavsett ålder.
 • Ett förtydligande om vad hälsokontrollen innehåller genom att lägga blanketten ”Anpassad hälsoundersökning – Lackerare” som bilaga i kollektivavtalet
 • Arbetsmiljöutbildning för de anställda var tredje år, utöver härdplastutbildningen
 • Reglering om förebyggande arbete för att motverka diskriminering
 • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering genom reglering i avtalet
 • Tydligare och ändrade definitioner i reglering av yrkesgrupper
 • Att i de fall förbundet sänder en begäran om lokal tvisteförhandling med rekommenderat brev så anses arbetsgivaren ha tagit emot denna senast tio dagar efter det att försändelsen har lämnats in för postbefordran.

Facket vill göra förbättringar för sina medlemmar. Arbetsgivarens förslag ses ibland som försämringar av facket. Därför är vinsten för de anställda, när avtalet är klart, inte bara det facket fått igenom utan också vad de stoppat från att gå igenom.

Två tecknade händer som skakar hand, med Målarnas och Måleriföretagen sveriges loggor monterade över

Budet accepteras – Målarnas varsel dras tillbaka

Avtal 2020

Flera av MAF:s avtalskrav är maktfrågor; de vill styra över mer tid, de vill bestämma när komptiden får tas ut, de vill kunna anställa i andra former än idag.

I förra avtalsrörelsen drev MAF sitt krav om ändrade arbetstider hårt, något de till sist backade från. Kravet finns med även denna gång.

De vill också kunna komma överens lokalt om nattarbete. Idag finns inte nattarbete i avtalet men företag kan vända sig till facket centralt och söka dispens för en månad i taget.

– Medan arbetsgivaren vill ta bort kompensationsledigheten vill vi öka den och att arbetstagaren får större makt över när den tas ut. Vi har verkligen inte samma syn på vad ett bra och modernt avtal innehåller, säger Linda Li Käld, Målareförbundets förhandlare på lackavtalet.

MAF vill fördela lönehöjningarna genom potter istället för generella påslag. Det skulle innebära lokala förhandlingar på varje arbetsplats om hur procenten eller kronpåslaget ska fördelas, en del får mer andra mindre.

Med generella påslag får alla den löneökningen som förhandlats fram centralt.

MAF:s avtalskrav:

 • Lönehöjningarna fördelas genom potter istället för generella påslag
 • Förläggning av ordinarie arbetstid 05:00 – 22:00 (idag 06:30-16:30)
 • Nattarbete efter överenskommelse mellan lokala parter
 • Att arbetsgivaren för större makt över när kompensationsledighet får tas ut och att de lokala parterna ska kunna komma överens om att lösa ut kompledigheten för alla anställa på företaget
 • Anställning för viss tid, säsong eller visst arbete. Något som arbetsgivaren och arbetaren ska kunna komma överens om.