Söndagen den 25 juni 2017

Målarnas Facktidning

← Senaste numret • 5 2017

Malarnas nr 5 2017
Klicka på bilden

↓ Senaste numret

Facket företräder målarna

Redaktörn Att Måleriföretagen påstår sig ha bättre kunskap om vad fackets medlemmar vill än facket själva, det är fräckt.
Förra årets avtalsrörelse hade knappt avslutats när förbundet började förbereda sig för en ny avtalsrörelse. Även för mig som redaktör för tidningen har mycket handlat om förhandlingarna om nya avtal senaste året.

Diskussioner ska ge råd om Målareförbundets framtid

Diskussioner ska ge råd om Målareförbundets framtid

Förbundet behöver öka medlemsnyttan och spara eftersom pengarna från särskilt tillägg måleri försvinner. Ett organisationsnummer är förslaget som ligger på bordet och det blev stundtals livliga diskussioner när Målareförbundets avdelningar samlades för att föra fram sina synpunkter. Den allmänna konferensen som hölls är enligt stadgarna ett rådgörande organ till förbundsstyrelsen.

Tvisten om Miljönärens 20 "egenföretagare" går vidare

Tvisten om Miljönärens 20 "egenföretagare" går vidare

Angående de östeuropeiska målarna håller Miljönären fast vid att de är egen företagare och inte ska omfattas av kollektivavtal. Eftersom företaget satte de utländska målarna i arbete utan att slutföra den mbl-förhandling det är skyldigt att göra så kommer Målareförbundet att kalla till central förhandling. 

Målarnas facktidning nyanställer och satsar digitalt

Målarnas facktidning nyanställer och satsar digitalt

Målarnas facktidning ska bli ännu mer alert. Därför satsas nu på tidningens digitala närvaro och redaktionen ska utökas med en journalist med fokus på nättidningen och sociala medier. Satsningen görs tillsammans med Elektrikerförbundet då de båda facktidningarna produceras av en gemensam redaktion anställd av Dala-Demokraten. 
– Här ser vi effekten av att två små förbund samarbetar kring ett eget mediehus i all enkelhet, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson.

Avtal klart för lackerarna

Avtal klart för lackerarna

Det nya lackavtalet innehåller löneutrymme på 6,5 procent fördelat över 3 år och en låglönesatsning.
– Jag är väldigt nöjd med att vi pushat upp arbetsmiljöfrågorna, säger Målareförbundets Stefan Cedermark.

Amerikanska målarfacket vill ha samarbete

Amerikanska målarfacket vill ha samarbete

Det amerikanska målarfacket har besökt Stockholm och sina svenska kollegor på Målareförbundet. Tillsammans med Danmark är det dessa tre i världen som är fristående målarfack.

– Vi har mycket som förenar oss både utifrån vårt fackliga arbete och de utmaningar vi möter både nationellt och internationellt, säger Svenska Målareförbundets ordförande Mikael Johansson.

Viktig information till sommarjobbande målare

Viktig information till sommarjobbande målare

Ni skolelever som ska sommarjobba som målare har rättigheter och skyldigheter som andra på arbetsmarknaden. Att företaget har ett kollektivavtal för måleriyrket är en första viktigt punkt. Varför och mer viktig information får du här.  

Rättelse angående kvartsdamm

I en artikel i Målarnas facktidning i januari stod att läsa att gipsskivor innehåller kvartsdamm, till och med mycket. Detta är direkt felaktigt och här kommer en rättelse och korrekt information. Efter kontakter med en yrkeshygieniker på Sahlgrenska universitetssjukhuset rättar vi här att gipsskivor alltså inte innehåller kvarts utom vissa fabrikat. Det finns ändå anledning att skydda sig mot dammet.

Sandå har backat om individuella löner

Sandå och Målareförbundet har MBL-förhandlat på flera orter om införandet av kriterier för en individuell lönesättning. Fackets lokala organisation kände sig överkörd och förbundet kallade till central förhandling.

– Nu har Sandå lagt ner kraven om lönekriterier, säger Målareförbundets ombudsman Conny Andersson. 

Avtal klart för Fastigomålare

Avtal klart för Fastigomålare

Målareförbundets krav mot Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, var att teckna ett likalydande avtal som med Måleriföretagen.

– Vi fick igenom allt vi hade så då var det inte svårt att gå med på deras yrkanden i månadslöneavtalet, som också är till fördel för målarna, säger Conny Andersson.

Beviljades livränta efter flera prövningar

Beviljades livränta efter flera prövningar

De kroniska nackskadorna var ett faktum 2003 och på grund av den nedsatta arbetsförmågan sjönk löneinkomsten. Mannen ansökte om livränta från och med 2008. En ansökan som avslogs. Med hjälp av Målareförbundet fick mannen hjälp av rättsskyddet att överklaga. Försäkringskassan ändrade inte sitt beslut.

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor