Lördagen den 19 augusti 2017

Målarnas Facktidning

← Senaste numret • 5 2017

Malarnas nr 5 2017
Klicka på bilden

↓ Senaste numret

Facket företräder målarna

Redaktörn Att Måleriföretagen påstår sig ha bättre kunskap om vad fackets medlemmar vill än facket själva, det är fräckt.
Förra årets avtalsrörelse hade knappt avslutats när förbundet började förbereda sig för en ny avtalsrörelse. Även för mig som redaktör för tidningen har mycket handlat om förhandlingarna om nya avtal senaste året.

När småkryp blir konstverk

När småkryp blir konstverk

Målaren Mathias Åbergs flugbindarhobby är en konst. Han är en av få som gör realistiska insekter som kallas art flyes. När Målarnas facktidning besöker Mathias Åberg för att få veta mer om han och hans hobby att binda flugor får vi se något som vi aldrig sett tidigare. Jag hade ...

Ny forskning visar effekten efter minskning av lösningsmedel

Ny forskning visar effekten efter minskning av lösningsmedel

  En ny forskningsstudie visar att minskningen av användandet av lösningsmedel i färg har resulterat i att färre målare förtidspensioneras på grund av hjärnskador. På 70-talet uppmärksammades i de Skandinaviska länderna att risken för hjärnskador var större hos målare. En av de första studierna gjordes bland svenska målare. Den ökade risken ...

Mätning ökar förtjänsten till målare och företag

Mätning ökar förtjänsten till målare och företag

I Umeå finns två engagerade mätare, Peter Holmberg och Ronny Eriksson. De vittnar om målare och företag som i allt större utsträckning upptäcker fördelarna med att mäta jobben. Men det finns också de som är skeptiska eller direkt emot ackordet. 

Stor brist på målare närmaste året

Stor brist på målare närmaste året

Arbetsförmedlingen har lämnat en ny rapport om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Den visar en fortsatt mycket stark arbetsmarknad för många yrken under 2017 och första halvåret 2018.

Målare är ett av bristyrkena. 

"Måleriföretagen försöker sprida en osann bild"

Ledare: "Måleriföretagen försöker sprida en osann bild"

Ledare  Vi har inte vantolkat något, det är uppenbart att Måleriföretagen inte själva kan förstå konsekvenserna av sina yrkanden och inte vill stå för dem när detta blir uppenbart. Målareförbundet kommer alltid att vara tydligt med vad såväl våra som Måleriföretagens yrkanden innebär, skriver Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand. 

Extra kongress ska besluta om Målareförbundets framtid

Extra kongress ska besluta om Målareförbundets framtid

Förbundsstyrelsen har beslutat att föreslå en extra kongress att ställa Målareförbundet under ett organisationsnummer. Målareförbundets styrelse var inte enig i beslutet.

En omorganisation av Målareförbundet i syfte att ge medlemmarna så mycket som möjligt för pengarna samtidigt som facket måste minska utgifterna i sin budget är en fråga som diskuterats under lång tid.

Lärling slog rekord på lackprovet

Lärling slog rekord på lackprovet

Henrik Isberg fick 92,5 poäng på yrkesprovet för fordonslackerare. Det är den högsta poäng som någonsin delats ut till en elev.
– Kul att få sätta rekord men jag blev överraskad när jag fick resultatet, säger han och skrattar. 

Diskussioner ska ge råd om Målareförbundets framtid

Diskussioner ska ge råd om Målareförbundets framtid

Förbundet behöver öka medlemsnyttan och spara eftersom pengarna från särskilt tillägg måleri försvinner. Ett organisationsnummer är förslaget som ligger på bordet och det blev stundtals livliga diskussioner när Målareförbundets avdelningar samlades för att föra fram sina synpunkter. Den allmänna konferensen som hölls är enligt stadgarna ett rådgörande organ till förbundsstyrelsen.

Tvisten om Miljönärens 20 "egenföretagare" går vidare

Tvisten om Miljönärens 20 "egenföretagare" går vidare

Angående de östeuropeiska målarna håller Miljönären fast vid att de är egen företagare och inte ska omfattas av kollektivavtal. Eftersom företaget satte de utländska målarna i arbete utan att slutföra den mbl-förhandling det är skyldigt att göra så kommer Målareförbundet att kalla till central förhandling. 

Målarnas facktidning nyanställer och satsar digitalt

Målarnas facktidning nyanställer och satsar digitalt

Målarnas facktidning ska bli ännu mer alert. Därför satsas nu på tidningens digitala närvaro och redaktionen ska utökas med en journalist med fokus på nättidningen och sociala medier. Satsningen görs tillsammans med Elektrikerförbundet då de båda facktidningarna produceras av en gemensam redaktion anställd av Dala-Demokraten. 
– Här ser vi effekten av att två små förbund samarbetar kring ett eget mediehus i all enkelhet, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson.

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor