Onsdagen den 22 februari 2017

Målarnas Facktidning

← Senaste numret • 1-2017

Målarnas facktidning nr 1 2017
Klicka på bilden

↓ Senaste numret

Anders Andersson: Sörj inte, organisera er

Det är bevingade ord. Ord från en annan tid, lästa i ett annat slags ljus. Detta ljus, så ofta romantiserat. Denna tid, illusioner om kampens tid. Så var det då. När Joe Hill sa orden inför sin egen avrättning för över 100 år sedan; Sörj inte, organisera er. Eller ...

Avtal 2017: Elektrikerna tar rygg på Målarnas och kräver rättigheter för gravida

Högre lön, pension, gravida kvinnors rätt, beredskap, övertid, tjänstebilar och ackordsregler är några av de frågor som Elektrikerförbundet ser som viktiga i förhandlingarna med Eio om ett nytt Installationsavtal I förhandlingarna med Efa om ett nytt Kraftavtal ställer Elektrikerna i stort sett samma krav och dessutom en reglering av entreprenadupphandlingar.

Målareförbundet har lämnat sina krav

Avtal 2017: Målareförbundet har lämnat sina krav

Målareförbundet har lämnat över sitt huvudyrkande till motparten Måleriföretagen i Sverige AB. Det går bra för Måleribranschen och facket kräver att medlemmarna får en rättmätig del av lönsamheten och bättre arbetsvillkor. 

Malmös bostadsbolag följer inte Vita jobbmodellen

Malmös bostadsbolag följer inte Vita jobbmodellen

Målareförbundet och Byggnads i Skåne är kritiska till uppföljningen av de vita jobben i Malmö. Trots striktare krav i de offentliga upphandlingarna, får oseriösa företag fortfarande uppdrag av kommunen. 

Byggandet ökar starkt men industrin backar

Byggandet ökar starkt men industrin backar

Produktionen inom byggsektorn ökade under hela förra året. I slutet av året syns en stark uppgång på 4,6 procent bara från november till december. Produktionen inom industrin visar däremot en nedgång. 

Skillnaden är stor med friskluftsmask

Skillnaden är stor med friskluftsmask

De kan inte stå och spruta en hel dag utan att använda fläktmatat andningsskydd. Arbetsgivaren köpte in fyra fläktmatade andningsskydd och provar sig fram hur många som behövs.
– Annars när man slipar blir det tungt och varmt, nu är det stor skillnad, säger målaren Mikael Nemlander.

När skyddshjälmen istället blir ett arbetsmiljöproblem

När skyddshjälmen istället blir ett arbetsmiljöproblem

Skyddshjälm skyddar från olycksfall men kan öka risken för belastningsbesvär vid fel användning. Hur och när ska den användas? Arbetsmiljöverket bjöd in till ett samrådsmöte med representanter från företag, arbetsgivarorganisationer och fack i byggbranschen.

Så här fungerar det

Avtal 2017: Så här fungerar det

Här är din guide till avtalsrörelsen 2017. Förhoppningsvis har vi nya avtal när de gamla löper ut 30 april. Arbetet inom förbundet började redan under förra året. Här kan du se vem som ansvar för vad och vilken tidsplan som finns.

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor